web counter

Łyskowskiego 1A/66, Toruń, Województwo kujawsko-pomorskie, Poland

   
  1  of   

63 533 PLN

House for sale

Available from 04.01.2019

Updated: 04.01.2019. Views: 1202

ID Ref # 17557


Listing type: 
By Owner
Living space:
39 m2   =   419.64 ft²
Price per meter:
1629 PLN ⁄ m2   =   151.497 PLN ⁄ ft²
Description: 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2019 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Cywilny, Ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, pokój 202, odbędzie się druga licytacja udziału 4/6 części nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o pow. 39,80m2.
należącej do dłużnika w sprawie KM 5448/17 i innych,
położonej przy ul. Łyskowskiego 1A/66, 87-100 Toruń,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00120141/7 [NKW:TOT/0012141/7]

Lokal mieszkalny nr 66 o powierzchni użytkowej 39,80 m2 położony jest na dziesiątym piętrze w środkowej części budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Posiada mały balkon. Lokal usytuowany jest dwustronnie. Układ przestrzenno-funkcjonalny bardzo dobry, wejścia do wszystkich pomieszczeń znajdują się w przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 95 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 533,33,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 530,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu: BGK Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika. Środki na rachunku bankowym Sądu muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Cywilny, Ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń w sprawie I Co 1417/18 LR.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Dariusz Zimny
Kancelaria Komornicza, ul. Pigwowa 5, Toruń, 87-100 Toruń

tel. 563-067-020 / fax. 563-067-024